photo

photo

photo

photo

COSMESI (it): Ghezzz (site specific) (20 luglio 2012, h 19)


photo

COSMESI (it): Ghezzz (site specific) / allestimenti (20 luglio 2012)


photo

photo

photo

photo

photo

photo

COSMESI (it): Ghezzz (site specific) / allestimenti (19 luglio 2012)


up