photo

photo

photo

photo

photo

photo

Teatro Sotterraneo (it): Homo ridens_Dro / 22.07.2011 h.19.30

photo

photo

Teatro Sotterraneo (it): Homo ridens_Dro / ingresso pubblico / 22.07.2011 h.19

photo

photo

photo

photo

photo

Teatro Sotterraneo (it): Homo ridens_Dro / allestimenti / 22.07.2011 h.17

up